Sälj i Skåne - Nära kontinenten!

Värdering inför auktion

Vill du sälja på auktion? Skånes Auktionsverk erbjuder professionell och kostnadsfri värdering av dina föremål. Ring och boka en tid för ett hembesök. Se datum för orter via länken nedan.

Läs hela kalendariet för de orter som vi kommer att besöka

Ni besöker oss

Ni har möjlighet att få en kostnadsfri värdering av föremål eller foton av föremål som ni tar med er när ni besöker oss vardagar:

Måndag 9.00-12.00, 13.00-19.00
Tisdag - torsdag   9.00-12.00, 13.00-17.00
Fredag 9.00-12.00, 13.00-16.00

Vi finns på Ringvägen 48 i Landskrona, se karta.

 

 

Vi besöker er

Kontakta oss för att boka tid för ett hembesök. En värderingsman besöker Er. Hembesöket är kostnadsfritt i hela Skåne om värderingen syftar till eventuell försäljning på auktion. Vänligen kontakta vår växel för bokning 0418-59990, eller av Sydsvenska Handelskammaren förordnad värderingsman Håkan Ohlson 0418-600043.

 

 

Värdering online

Fyll i formuläret på hemsidan så noggrant som möjligt och bifoga en eller flera bilder som kan ge en bra uppfattning om föremålet. Här hittar Ni formuläret. Det går också bra att skicka bild och beskrivning via e-post info@skanesauktionsverk.se

 

Sälja på auktion

Inlämningskvitto

Inför försäljning på kvalitetsauktion kommer Ni som säljare och Skånes Auktionsverk överens om ett utropspris utifrån marknadsvärdering och en eventuell bevakning utifrån behov i överensstämmelse med god sed. Ni erhåller ett inlämningskvitto på inlämnat föremål för värdering, eventuell auktion samt utropspris och eventuell bevakning. Bevakning är det minimipris som föremålen lägst kan säljas för. På inlämningskvittot specificeras också den säljprovision som ni som säljare betalar till kommissionären Skånes Auktionsverk, för tjänsten att katalogisera, marknadsföra och försälja föremålet till högstbjudande köpare.

Kvalitetsauktion

F√∂rem√•l av s√§rskilt intressant karakt√§r, med kulturhistoriskt eller ekonomiskt v√§rde, presenteras tv√• g√•nger om √•ret med kompletterande engelsk text p√• Sk√•nes Auktionsverks hemsida som bes√∂ks av drygt 6000 kunder inf√∂r kvalitetsauktionerna. F√∂r presumtiva kunder och press h√•lls ocks√• specialvisningar samt marknadsf√∂ring i dags- och fackpress. Vid f√∂rs√§ljning p√• Internationell Kvalitetsauktion utg√•r provision om 15 % av det klubbade priset inklusive moms samt en bevakningsprovison om 300 kr om f√∂rem√•let skulle bli os√•lt. Vid st√∂rre uppdrag sluts s√§rskilda provisionsavtal. Se V√•rkvalitén 2009

Onlineauktion

Alla föremål fotograferas och katalogiseras samt presenteras med bild online för drygt 3000 besökare samt fysisk visning i Skånes Auktionsverks lokaler. Vid försäljning på Månadsauktion utgår en säljprovision om 20 % av det klubbade priset inklusive moms samt en bevakningsprovison om 100 kr om föremålet skulle bli osålt.

 

Specialauktion

Mycket populära är bland annat våra nostalgiauktioner med olika teman som exempelvis Radio och Teknikauktion. På specialauktion utgår en säljprovision om 20 % av det klubbade priset inklusive moms samt en bevakningsprovison om 100 kr om föremålet skulle bli osålt.
Se Radioauktion.

 

Sålt på auktion

  • Ni kan se auktionsresultaten direkt efter auktion p√• Sk√•nes Auktionsverks hemsida.
  • S√§ljresultat kan erh√•llas efter auktion genom att man loggar in med sitt kundnummer och l√∂senord.

Säljare får en skriftlig preliminär redovisning av försäljningen inom en vecka efter avslutad auktion. Likvid översändes till säljaren cirka 30 dagar efter avslutad auktion förutsatt att Skånes Auktionsverk har mottagit köparens betalning. Föremål säljs inte om de inte når upp till överenskommet bevakningspris. Osålda föremål ska anmälas till omförsäljning eller hämtas senast 8 arbetsdagar efter avslutad auktion. Om ett föremål återropas tar Skånes Auktionsverk inte ut någon säljprovision utan endast återropsprovision på bevakade föremål.

F√ĖRS√ĄLJNINGSVILLKOR SK√ÖNES AUKTIONSVERK (pdf)

 
 

  SKÅNES AUKTIONSVERK AB Ringv√§gen 48SE-261 41 Landskrona   Sweden

Tel  +46 (0) 418 599 90info@skanesauktionsverk.seOrg.nr 556550-6622IBAN SE58 5000 0000 0562 3102 4644
Fax +46 (0) 418 299 90www.skanesauktionsverk.seBankgiro 5746-7623BIC ESSESESS