KALENDARIUM

Januari

Måndag 16 januari 13.00-19.00 Visning Onlineauktion
Tisdag 17 januari 18.00 Start Onlineauktion

Måndag 30 januari 13.00-19.00 Visning Onlineauktion
Tisdag 31 januari 18.00 Start Onlineauktion

 

februari

Måndag 13 februari 13.00-19.00 Visning Onlineauktion
Tisdag 14 februari 18.00 Start Onlineauktion

Måndag 27 februari 13.00-19.00 Visning Onlineauktion
Tisdag 28 februari 18.00 Start Onlineauktion

 

mars

Måndag 13 mars 13.00-19.00 Visning Onlineauktion
Tisdag 14 mars 18.00 Start Onlineauktion

Måndag 27 mars 13.00-19.00 Visning Onlineauktion
Tisdag 28 mars 18.00 Start Onlineauktion

 

april

Måndag 10 april 13.00-19.00 Visning Onlineauktion
Tisdag 11 april 18.00 Start Onlineauktion

Måndag 24 april 13.00-19.00 Visning Onlineauktion
Tisdag 25 april 18.00 Start Onlineauktion

 

maj

Måndag 8 maj 13.00-19.00 Visning Onlineauktion
Tisdag 9 maj 18.00 Start Onlineauktion

Måndag 22 maj 13.00-19.00 Visning Onlineauktion
Tisdag 23 maj 18.00 Start Onlineauktion

 

juni

Måndag 12 juni 13.00-19.00 Visning Onlineauktion
Tisdag 13 juni 18.00 Start Onlineauktion

Måndag 26 juni 13.00-19.00 Visning Onlineauktion
Tisdag 27 juni 18.00 Start Onlineauktion

 

Augusti

Måndag 7 augusti 13.00-19.00 Visning Onlineauktion
Tisdag 8 augusti 18.00 Start Onlineauktion

Måndag 21 augusti 13.00-19.00 Visning Onlineauktion
Tisdag 22 augusti 18.00 Start Onlineauktion

 

september

Måndag 4 september 13.00-19.00 Visning Onlineauktion
Tisdag 5 september 18.00 Start Onlineauktion

Måndag 18 september 13.00-19.00 Visning Onlineauktion
Tisdag 19 september 18.00 Start Onlineauktion

 

oktober

Måndag 2 oktober 13.00-19.00 Visning Onlineauktion
Tisdag 3 oktober 18.00 Start Onlineauktion

Måndag 16 oktober 13.00-19.00 Visning Onlineauktion
Tisdag 17 oktober 18.00 Start Onlineauktion

Måndag 30 oktober 13.00-19.00 Visning Onlineauktion
Tisdag 31 oktober 18.00 Start Onlineauktion

 

november

Måndag 13 november 13.00-19.00 Visning Onlineauktion
Tisdag 14 november 18.00 Start Onlineauktion

Måndag 27 november 13.00-19.00 Visning Onlineauktion
Tisdag 28 november 18.00 Start Onlineauktion

 

december

Måndag 11 december 13.00-19.00 Visning Onlineauktion
Tisdag 12 december 18.00 Start Onlineauktion

Onsdag 27 december 13.00-19.00 Visning Nyårsauktion
Torsdag 28 december 18.00 Start Nyårsauktion

Vi bygger alltid trevliga visningar inför våra Onlineauktioner så att du som kund kan granska föremålen innan köp.

Vi bygger alltid trevliga visningar inför våra Onlineauktioner så att du som kund kan granska föremålen innan köp.